Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609. Bij uw eerste bezoek wordt u gevraagd om de voorwaarden te accepteren. Deze kunt u hier downloaden op een later moment.